Zabytki

  • Cmentarz z nagrobkami z XIX w., najstarsza nekropolia Katowic wzmiankowana w 1598 r.
  • Klasztor sióstr jadwiżanek z 1886 r.
  • Klasztor ojców bonifratrów z 1874 r.
  • Kościół św. Szczepana z 1894 r.
  • Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1910 r.
  • Kamienice, chlewiki, altanki w ogródkach (śl: lauby) oraz familoki przy ul. Katowickiej, ul. ks. L. Markiefki, ul. Ryszarda i ul. Wróblewskiego z XIX w., będące przykładem dawnej śląskiej architektury.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogucice

Leave a Reply