Historia

Historia dzielnicy

Wieś Bogucice została założona prawdopodobnie w XIII w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 15 grudnia 1360, z dokumentu, w którym książę opolsko-raciborski Mikołaj II nadał Bogucice i kilka innych wsi Ottonowi z Pilicy herbu Toporczyk, wojewodzie sandomierskiemu. Bogucice wówczas zaliczały się do Ziemi Mysłowickiej. W 1480 r. od książąt opolskich przejął ziemię mysłowicką książę cieszyński Kazimierz, w którego posiadaniu była ona do 1517 r. Kolejnymi jej właścicielami byli Aleksy Turzon, Stanisław Salomon – twórca ordynacji mysłowickiej, rodzina Mieroszewskich, a wreszcie rodzina Wincklerów. Bogucice zaczęły tracić swój wiejski charakter wraz z powstaniem w 1822 r. huty cynku „Fanny” i kopalni „Ferdynand”. Zalążki osady przemysłowej powstały w rejonie dzisiejszych ul. Kopalnianej, ul. ks. Leopolda Markiefki i ul. Katowickiej. 1894 r. w Bogucicach wybudowano neogotycki kościół wg projektu Jackischa[potrzebne źródło] oraz powstał polski chór „Lutnia”. W 1917 roku wznowiło ponownie działalność Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” do którego należało 180 mieszkańców. „Sokołem” w Bogucicach kierowali Antoni Wysocki, Henryk Miękina i Wiktor Kuś. W styczniu 1919 roku powstała tu silna komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W wyborach komunalnych we wrześniu 1919 roku oddano tu 5336 głosów na listy polskie spośród 8036 głosujących. W czasie I i II powstania śląskiego w Bogucicach toczyły się zacięte walki pomiędzy powstańcami śląskimi i Niemcami. W III powstaniu zginęli pochodzący z Bogucic powstańcy: Jan Krząkała i Henryk Klakus. Do lat 50. XX w. Bogucice miały charakter osady rolniczej. W miejscu Osiedla Wajdy oraz nowszej części cmentarza znajdowały się pola należące do gospodarzy oraz Bonifratrów. Gospodarze przychodzili do kościoła w strojach śląskich. Wraz z rozwojem dzielnicy i napływem nowych mieszkańców, pola zabudowywano osiedlami.

Kalendarium istotnych wydarzeń w życiu Bogucic

 • XIII w. – prawdopodobne założenie wsi Bogucice
 • 15 grudnia 1360 – pierwsza wzmianka o wsi Bogucice
 • XVI w. – powstała szkoła parafialna przy drewnianym kościółku
 • 1822 – rozpoczęcie budowy kopalni Ferdynand
 • 3 maja 1823 – nadanie przez Urząd Górniczy w Brzegu Kopalni „Ferdinand” i rozpoczęcie eksploatacji w pokładzie 407/4
 • 1858 – ksiądz Leopold Markiefka założył sierociniec
 • 1881 – ustawienie na kolumnie przed szpitalem Ojców Bonifratrów neogotyckiej figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem
 • 17 lipca 1892 – poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę neogotyckiego kościoła
 • 25 października 1894 – konsekracja neogotyckiego kościoła pw. św. Szczepana przez biskupa wrocławskiego ks. kardynała Jerzego Koppa
 • założenie polskiego chóru „Lutnia”
 • 12 września 1902 – założenie w Bogucicach Towarzystwa Śpiewaczego „Lira”
 • 1917 – wznawia działalność Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
 • 1918 – powstaje Związek Wojaków
 • 1919 – powstaje w Bogucicach Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska
 • 18 sierpnia 1919 – zdobycie Bogucic w I powstaniu śląskim przez oddział Tomasza Kotlorza. 3 godzinna obrona dzielnicy przed Niemcami i wycofanie się powstańców do Dąbrówki Małej oraz nieskuteczne powstańcze kontrataki w następnych dniach.
 • 1920 – założono Towarzystwo Polek
 • 19 sierpnia 1920 – po zaciętych walkach, zdobycie Bogucic przez powstańców w czasie II powstania śląskiego.
 • 3 maja 1921 – zajęcie bez walki Bogucic przez powstańców Rudolfa Niemczyka w czasie III powstania śląskiego
 • 20 czerwca 1922 – uroczyste przejęcie dzielnicy przez polską administrację
 • 1929 – apogeum ruchu pielgrzymkowego, do Bogucic przybyło 60-70 tys. pielgrzymów
 • 1933 – ustawienie figurki św. Barbary przy ul. Kopalnianej, prowadzącej do KWK Katowice
 • 15 września 1936 – przemianowanie nazwy kopalni z „Ferdynand” od 1822 r. na „Katowice”
 • 25 października 1939 – przejęcie (od 3 września 1939 r.)kopalni od Zarządu Wojskowego przez Koncern Hermann Göring i zachowanie nazwy „Ferdynand”
 • 1945 – powrót do nazwy Kopalnia „Katowice”.
 • 27 stycznia 1945 – wyzwolenie Bogucic spod okupacji hitlerowskiej
 • 1953 – 1956 – zmiana nazwy kopalni „Katowice” na „Stalinogród”
 • 1959 – odsłonięcie tablicy ku czci powstańców śląskich na budynku szkoły podstawowej
 • 29 kwietnia 1967 – otwarcie sali gimnastycznej, która połączyła SP nr 12 i SP nr 13
 • 3 września 1973 – Szkoła Podstawowa nr 13 w Bogucicach otrzymała imię Walerego Wróblewskiego – powstańca styczniowego
 • 1978 – zakończenie budowy Osiedla Gwiazdy
 • 1980 – na ul. Węglanej oraz w parafialnym kościele kręcono zdjęcia do filmu „Grzeszny żywot Franciszka Buły”
 • 1990–2009 – Festyny Bogucickie
 • 1 lipca 1996 – połączenie kopalni KWK ” Katowice” z kopalnią KWK ” Kleofas”, nadano jej nazwę KWK „Katowice – Kleofas” Ruch II
 • Lipiec 1999 – zakończenie eksploatacji w Ruchu II „Katowice” ściana 538/1a
 • 4 czerwca 2000 – koronacja obrazu Matki Boskiej Bogucickiej koronami papieskimi poświęconymi w 1999 r. w Gliwicach przez Jana Pawła II
 • 26 grudnia 2000 – Piotr Łuszcz, raper, popełnia samobójstwo skacząc ze swojego mieszkania z 9. piętra wieżowca przy ulicy Wajdy.
 • 2005 – likwidacja księgarni przy ul. ks. L. Markiefki, która przez dziesięciolecia służyła mieszkańcom Bogucic
 • 14 lutego 2006 – przywrócenie Szkole Podstawowej nr 13 w Bogucicach imienia św. Barbary, jak to było przed II wojną światową
 • 22 października 2006 – mieszkaniec Bogucic, Leszek Jęczmyk, zdobył tytuł Ślązaka roku 2006 podczas szesnastej edycji konkursu Po naszymu, czyli po śląsku
 • 1 kwietnia 2009 – przejęcie po 70 latach przerwy, szpitala Nr 1 przez Zakon Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogucice

Leave a Reply