Tramwaj nie dla Bogucic

Listopad 12th, 2010 | Posted by admin in Z prasy - (Komentowanie nie jest możliwe)
Wybory samorządowe - 21 listopada

W 1997 roku do „Stadium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Katowice” została wpisana ważna inwestycja do zrealizowania, jest nią połączenie Bogucic linią tramwajową z Katowicami. Istniał nawet zarys trasy, którą miałby jechać w przyszłości tramwaj.

Przede wszystkim linia tramwajowa w takim kształcie pozwalała skomunikować tak bardzo potrzebujące inwestycji Bogucice i planowaną Strefę Kultury, osiedle Kukuczki, kilka szkół na Dąbrówce Małej, centrum handlowe „Dąbrówka”, galerię handlową „Rawa”, dając pasażerom możliwość dojazdu zarówno od strony centrum Katowic (a zatem i z Brynowa czy od strony Chorzowa) jak i Szopienic, które rewitalizacji potrzebują nie mniej niż wspomniane Bogucice.

Niestety inwestycja prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana. Jak donoszą media, obecny prezydent miasta Piotr Uszok wydał decyzję o zabudowania jednego z terenów gdzie miałaby biec linia tramwajowa.

Uzasadnienie takiej decyzji pokazuje jak skandalicznie źle funkcjonuje Urząd Miasta w Katowicach. Otóż prezydent Uszok na przekór i wbrew opinii Biura Rozwoju Regionu i Wydziału Planowania Przestrzennego uznał, konsultując się z Wydziałem Inwestycji, że linii tramwajowej w tym miejscu być nie może, a goniące terminy zmusiły go do wydania pozwolenia na budowę.

Wybory samorządowe - 21 listopada

Wybory samorządowe - 21 listopada

Na podstawie Katowice.NaszeMiasto.pl

Międzynarodowe Centrum Kongresowe wg JEMS

Listopad 11th, 2010 | Posted by admin in Z prasy - (Komentowanie nie jest możliwe)
Międzynarodowe Centrum Kongresowe wg JEMS
Międzynarodowe Centrum Kongresowe wg JEMS

Międzynarodowe Centrum Kongresowe wg JEMS

Przedstawiony wyżej obiekt to wizualizacja Międzynarodowego Centrum Kongresowego które powstanie na terenie KWK Katowice.

Zwycięski projekt ma kształt olbrzymiego prostopadłościanu, jego kanciasta bryła kontrastuje z obłym Spodkiem, ale bez zgrzytu. Nie jest to proste pudełko, bowiem architekci zmiękczyli je zieloną doliną, która rozbija bryłę na pół, biegnąc po przekątnej śladem dawnej drogi bogucickiej. – Jak przyjechaliśmy do Katowic na rekonesans, zachwyciły nas Bogucice. Uważaliśmy, że nowy obiekt nie może być barierą, która jak mur odetnie Spodek i Centrum od tej dzielnicy. Stworzyliśmy więc rozcięcie w budynku, nazwaliśmy je nawet przełęczą bogucicką – mówił w środę podczas ogłoszenia wyników konkursu Paweł Majkusiak, partner JEMS Architekci .

Na podstawie: bryla.gazetadom.pl

Refleksje po spotkaniu

Listopad 10th, 2010 | Posted by admin in Z prasy - (Komentowanie nie jest możliwe)
Wspólne Sprawy

Przede wszystkim występując jako samorząd spółdzielczy z propozycją takiego
spotkania chcieliśmy dać wyraz naszemu przekonaniu, że społeczność spółdzielcza może i powinna zabierać głos w sprawach publicznych jej dotyczących, a spotka- nie przedwyborcze jest do tego doskonałą okazją. W tym sensie uczestnicy spotka- nia nie zawiedli, więcej – wykazali nadzwyczajną troskę i zorientowanie w istotnych problemach i bolączkach naszego miasta.
Przed spotkaniem, jako organizatorzy, zakładaliśmy, że zostanie ono zdominowa- ne przez problematykę dotyczącą relacji spółdzielnia – miasto, a tymczasem okaza- ło się, że nasi członkowie w znacznej mierze poruszali zagadnienia dotyczące całe- go miasta, jego obecnego stanu i perspektyw rozwojowych, w odniesieniu do roz- wiązań urbanistyczno-architektonicznych, komunikacyjnych, kultury i rekreacji, czy wreszcie kwestii porządku i bezpieczeństwa mieszkańców.
Odnotowując ten fakt, uważam, że członkowie naszej spółdzielni nie tylko poka- zali, że są pełnoprawnymi obywatelami Katowic, ale że chcą być dumni ze swojego miasta, chcą aby było dla nich przyjazne, chcą aby inni im go zazdrościli. Myślę, że Zarząd naszej spółdzielni oraz jej organy samorządowe powinny tę motywację uwzględniać również w naszej wewnątrz spółdzielczej działalności.

Wspólne Sprawy, numer listopadowy, Tadeusz Nowak

Wspólne Sprawy

Wspólne Sprawy

„Miejskie Domy Kultury powinny aktywizować lokalne społeczności”

Listopad 3rd, 2010 | Posted by admin in Z prasy - (Komentowanie nie jest możliwe)

Zwłaszcza w Katowicach młodzi działacze RAŚ chcą powalczyć z partiami ogólnopolskimi, PO i PiSem, oraz Forum Samorządowym i Piotr Uszok o miejsca w radzie miasta. Ich główne pomysły na działalność to rozwój komunikacji. – Przede wszystkim rozpoczęcie współpracy z PKP by komunikacja kolejowa stała się równorzędnym i równie ważnym środkiem komunikacji po mieście i metropolii, mam tutaj na myśli wymuszenie remontów torów na terenie Katowic – mówi kandydat na radnego z listy RAŚ, Marcin Pilśniak kandydujący z terenu Bogucic. W swojej dzielnicy chciałby także postawić na współpracę z Miejskim Domem Kultury w Bogucicach i prowadzenie działań zachęcających by instytucje, właśnie takie jak MDK-ki wyszły do mieszkańców. Promując jednocześnie siebie, miasto oraz umożliwiając spędzenie w interesujący sposób czasu przez mieszkańców. – Miejskie Domu Kultury powinny aktywizować lokalne społeczności oraz je tworzyć – mówi Pilśniak.

Cytat dotyczący Bogucic z serwisu MMSilesia.pl