Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Luty 14th, 2013 | Posted by admin in Stowarzyszenie - (Komentowanie nie jest możliwe)

Informujemy, że Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość” odbędzie się 28 lutego o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Bończyka 9/6; Katowice).

Walne Zebranie Członków zwoływane jest w celu przedstawienia sprawozdania za miniony rok działalności przez Zarząd.

Zbieramy podpisy pod powołaniem Jednostki Pomocniczej w Bogucicach

Maj 5th, 2012 | Posted by admin in Stowarzyszenie | Wydarzenia - (Komentowanie nie jest możliwe)

Dlaczego jest to takie ważne dla mieszkańców Katowic Bogucic?

W związku z brakiem bezpośrednio związanej z naszą dzielnicą osób w gronie radnych miasta, stowarzyszenie Bogucice – Kierunek Przyszłość, podjęło akcję zbierania podpisów pod utworzeniem Jednostki Pomocniczej Rady Miasta. Nasza dzielnica staje się coraz piękniejsza, ale mimo bezpośrednich spotkań naszego prezydenta z mieszkańcami dzielnicy nie udaje nam się uzyskać bezpośredniego wpływu na rzeczy z którymi większość z nas po prostu się nie godzi.

Dzikie wysypiska są coraz większą codziennością naszej dzielnicy i ściągają do nas drobnych zbieraczy złomu nie ograniczających się nawet do kratek i klap ze studzienek kanalizacyjnych stwarzając przy tym poważne zagrożenie. Niektóre wysypiska powstają w wyniku podejmowane przez Urząd Miasta decyzji jak np. sprzedaż lub dzierżawa gruntów pod ogródkami działkowymi, która spowodowała, że ich opiekunowi musieli je opuścić, a w tym miejscu powstało śmietnisko, pożary opustoszałych altan itp. Każdy z nas dobrze wie jak ważna jest możliwość bezpośredniego kontrolowania osób odpowiedzialnych za podejmowane w naszej sprawie decyzji, szczególnie takich, które będą miały wpływ na wartość naszych mieszkań, domów, działek i innych nieruchomości, a przede wszystkim na KOMFORT ŻYCIA. Nikt nie chce by życiowe transakcje, nie rzadko spłacane przez długie lata takie jak zakup mieszkania okazały się trefną decyzją, która traci na wartości. Nikt nie chce mieszkać w wartościowym mieszkaniu z uciążliwym sąsiedztwem powstałym przez źle zaplanowane i z nikim nie konsultowane inwestycje, śmietniska czy drobnych złodziei.

Do kolejnych wyborów w których na pewno wystartują kandydaci z Bogucic jest jeszcze sporo czasu, ale na razie musimy przeciwstawić się niemocy i powołać, tak ważną dla nas wszystkich Jednostkę Pomocniczą Rady Miasta która:
-pośredniczy pomiędzy mieszkańcami dzielnicy, a Radą Miasta,
-realizuje zadania zlecone przez miasto,
-organizuje lokalne wydarzenia,
-wspiera działania na rzecz porządku publicznego z Policją i Strażą Miejską,
-składa propozycje do budżetu miasta,
-wnioskuje w sprawach remontów, inwestycji na terenie Bogucic,
-wnioskuje w sprawie polepszenia komunikacji miejskiej w Bogucicach,
-dzięki Radzie Bogucic będą miały swoje przedstawicielstwo we władzach Katowic.
Jednostka Pomocnicza Rady Miasta działa nieodpłatnie bez wynagrodzenia pieniężnego.

Podpisy pod utworzenie Jednostki Pomocniczej zbierane będę w dniach 12 i 13 maja 2012 po każdej mszy świętej oraz na terenie dzielnicy – PROSIMY ZABRAĆ DOWODY OSOBISTE i powiadomić znajomych oraz sąsiadów.

Jeżeli chcesz nam pomóc to prosimy o kontakt: stowarzyszenie@bogucice.org.pl

Akcję wspiera portal Bogucice.info – www.bogucice.info

Bogucice – kierunek przyszłość

Luty 25th, 2011 | Posted by admin in Stowarzyszenie | Wydarzenia - (Komentowanie nie jest możliwe)

7 marca o godzinie 18:00 w Miejskim Domu Kultury Bogucice (ul. Markiefki 44a), odbędzie się spotkanie założycielskie stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość”.

Wszystkie osoby chętne do działania serdecznie zapraszamy, podobnie jak osoby chcące się dowiedzieć czegoś o planach stowarzyszenia.

Fragment ze statutu stowarzyszenia:

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:
a. aktywizowanie mieszkańców miasta Katowic, w szczególności dzielnicy Bogucice,
b. budowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców dzielnicy,
c. reprezentowanie mieszkańców tej dzielnicy w rozmowach z organami samorządu terytorialnego, wojewódzkiej administracji i innymi organizacjami,
d. rozwój kulturalny, społeczny i ekonomiczny Bogucic,
e. ochrona, dokumentacja i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego oraz naturalnego.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych,
b. organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów,
c. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
d. inicjowanie rozmów mieszkańców dzielnicy z Urzędem Miasta Katowice,
e. rozwój świadomości historycznej,
f. wspieranie inicjatyw mieszkańców,
g. ułatwianie kontaktu z innymi organizacjami.

Cały statut do pobrania, pdf, 100kb.

Wszelkie uwagi co do statutu, oraz pomysły czym stowarzyszenie może się zajmować prosimy przesyłać na adres stowarzyszenie@bogucice.org.pl lub w komentarzach do tego wpisu.