Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Marzec 31st, 2015 | Posted by admin in Bez kategorii - (Komentowanie nie jest możliwe)

Informujemy, że Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość” odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. ks. Norberta Bończyka 9/6; Katowice).

Walne Zebranie Członków zwoływane jest w celu przedstawienia sprawozdania za miniony rok działalności przez Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Lipiec 6th, 2014 | Posted by admin in Bez kategorii - (Komentowanie nie jest możliwe)

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość” odbędzie się 20 lipca o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. ks. Norberta Bończyka 9/6; Katowice).

Walne Zebranie Członków zwoływane jest w celu ustanowienia pełnomocnictw oraz podjęcia decyzji w sprawie możliwości uczestnictwa Stowarzyszenia w związkach stowarzyszeń.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Marzec 15th, 2014 | Posted by admin in Bez kategorii - (Komentowanie nie jest możliwe)

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość” odbędzie się 22 marca o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. ks. Norberta Bończyka 9/6; Katowice).

Walne Zebranie Członków zwoływane jest w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za miniony rok działalności przez Zarząd.

Wszyscy kandydaci do Rady Dzielnicy

Luty 28th, 2014 | Posted by admin in Bez kategorii - (Komentowanie nie jest możliwe)

LP

NAZWISKO

IMIĘ

WIEK

ZAWÓD

POPARCIE

1 BANASIAK KLAUDIA

29

technik technologii odzieży grupa wyborców z terenu Jednostki
2 BASTA JADWIGA

65

technik komunikacyjny (emeryt) grupa wyborców z terenu Jednostki
3 BLOT STEFAN

61

technik mechanik grupa wyborców z terenu Jednostki
Ruch Autonomii Śląska
4 BOGUCKI KRZYSZTOF

53

socjolog grupa wyborców z terenu Jednostki
5 BONIEWSKI LESZEK

59

górnik grupa wyborców z terenu Jednostki
6 CHYLA BOŻENA

53

mgr pielęgniarstwa grupa wyborców z terenu Jednostki
7 CYGAN BARBARA

50

pośrednik pracy grupa wyborców z terenu Jednostki, Inicjatywa Sąsiedzka „Nasze Osiedle Ścigały”
8 DYTKOWICZ ROMAN

30

górnik grupa wyborców z terenu Jednostki
Ruch Autonomii Śląska
9 FLIS ALEKSANDRA

51

architekt grupa wyborców z terenu Jednostki
10 GISICKI MIROSŁAW

57

ekonomista grupa wyborców z terenu Jednostki
11 GRZESIEK RYSZARD

67

emeryt grupa wyborców z terenu Jednostki
12 GULLA MATEUSZ

19

kucharz grupa wyborców z terenu Jednostki
Ruch Autonomii Śląska
13 GUZIK MACIEJ

39

przedsiębiorca prywatny grupa wyborców z terenu Jednostki
14 HERCIG JOWITA

43

filolog,menadżer kultury grupa wyborców z terenu Jednostki
15 JAŃCZYK EWELINA

51

własna dział. gosp.  grupa wyborców z terenu Jednostki
16 KACZYŃSKA BARBARA

54

inżynier grupa wyborców z terenu Jednostki
17 KONIECKO URSZULA

57

nauczyciel,pedagog szkolny grupa wyborców z terenu Jednostki, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Polski Zw. Działkowców
18 LAKSA JÓZEF

69

emeryt grupa wyborców z terenu Jednostki
19 LIPOWSKA DANUTA

32

technik handlowiec grupa wyborców z terenu Jednostki
20 ŁAPIŃSKA MONIKA

29

technik technologii odzieży grupa wyborców z terenu Jednostki
21 ŁAPIŃSKI TADEUSZ

59

górnik grupa wyborców z terenu Jednostki
22 MAKOSZ TOMASZ

31

automatyk, robotyk grupa wyborców z terenu Jednostki
Ruch Autonomii Śląska
23 MALIK ANNA

42

ekonomista grupa wyborców z terenu Jednostki, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Modrzewiowa nr 21,23,25,27,29
24 MANIA ANDRZEJ

56

emeryt grupa wyborców z terenu Jednostki
25 MARCINIAK ZBIGNIEW

55

emeryt grupa wyborców z terenu Jednostki
26 MICHAŁEK MAKSYMILIAN

31

matematyk grupa wyborców z terenu Jednostki, Ruch Autonomii Śląska, Związek Górnośląski
27 MIELCZAREK KRZYSZTOF

35

ekonomista grupa wyborców z terenu Jednostki, , Inicjatywa Sąsiedzka „Nasze Osiedle Ścigały”
28 MRYC MAREK

49

mgr inż. hutnik grupa wyborców z terenu Jednostki
Związek Górnośląski
29 PACH BOGDAN

52

technik górnik grupa wyborców z terenu Jednostki
30 PAJĄK ELŻBIETA

66

emeryt grupa wyborców z terenu Jednostki, Inicjatywa Sąsiedzka „Nasze Osiedle Ścigały”
31 PALENTA MATEUSZ

24

student grupa wyborców z terenu Jednostki,
Ruch Autonomii Śląska
32 POLOWCZYK HENRYK

52

emeryt grupa wyborców z terenu Jednostki
33 RÓŻAŃSKI ŁUKASZ

23

kucharz grupa wyborców z terenu Jednostki
Ruch Autonomii Śląska
34 STĘPIEŃ DAMIAN

34

mgr zarządzania grupa wyborców z terenu Jednostki
35 SZYMAŃSKI KAROL

34

psycholog przedsiębiorczości i zarządz. grupa wyborców z terenu Jednostki
36 WALECZEK JERZY

43

kierowca grupa wyborców z terenu Jednostki
Ruch Autonomii Śląska
37 ZIELIŃSKI MATEUSZ

26

automatyk grupa wyborców z terenu Jednostki
Ruch Autonomii Śląska
38 ZIEMIEC KATARZYNA

44

nauczyciel grupa wyborców z terenu Jednostki

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Styczeń 7th, 2014 | Posted by admin in Bez kategorii - (Komentowanie nie jest możliwe)

Informujemy, że Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość” odbędzie się 30 stycznia o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. ks. Norberta Bończyka 9/6; Katowice).

Walne Zebranie Członków zwoływane jest w celu przedstawienia sprawozdania za miniony rok działalności przez Zarząd.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Luty 14th, 2013 | Posted by admin in Stowarzyszenie - (Komentowanie nie jest możliwe)

Informujemy, że Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość” odbędzie się 28 lutego o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Bończyka 9/6; Katowice).

Walne Zebranie Członków zwoływane jest w celu przedstawienia sprawozdania za miniony rok działalności przez Zarząd.

Zbieramy podpisy pod powołaniem Jednostki Pomocniczej w Bogucicach

Maj 5th, 2012 | Posted by admin in Stowarzyszenie | Wydarzenia - (Komentowanie nie jest możliwe)

Dlaczego jest to takie ważne dla mieszkańców Katowic Bogucic?

W związku z brakiem bezpośrednio związanej z naszą dzielnicą osób w gronie radnych miasta, stowarzyszenie Bogucice – Kierunek Przyszłość, podjęło akcję zbierania podpisów pod utworzeniem Jednostki Pomocniczej Rady Miasta. Nasza dzielnica staje się coraz piękniejsza, ale mimo bezpośrednich spotkań naszego prezydenta z mieszkańcami dzielnicy nie udaje nam się uzyskać bezpośredniego wpływu na rzeczy z którymi większość z nas po prostu się nie godzi.

Dzikie wysypiska są coraz większą codziennością naszej dzielnicy i ściągają do nas drobnych zbieraczy złomu nie ograniczających się nawet do kratek i klap ze studzienek kanalizacyjnych stwarzając przy tym poważne zagrożenie. Niektóre wysypiska powstają w wyniku podejmowane przez Urząd Miasta decyzji jak np. sprzedaż lub dzierżawa gruntów pod ogródkami działkowymi, która spowodowała, że ich opiekunowi musieli je opuścić, a w tym miejscu powstało śmietnisko, pożary opustoszałych altan itp. Każdy z nas dobrze wie jak ważna jest możliwość bezpośredniego kontrolowania osób odpowiedzialnych za podejmowane w naszej sprawie decyzji, szczególnie takich, które będą miały wpływ na wartość naszych mieszkań, domów, działek i innych nieruchomości, a przede wszystkim na KOMFORT ŻYCIA. Nikt nie chce by życiowe transakcje, nie rzadko spłacane przez długie lata takie jak zakup mieszkania okazały się trefną decyzją, która traci na wartości. Nikt nie chce mieszkać w wartościowym mieszkaniu z uciążliwym sąsiedztwem powstałym przez źle zaplanowane i z nikim nie konsultowane inwestycje, śmietniska czy drobnych złodziei.

Do kolejnych wyborów w których na pewno wystartują kandydaci z Bogucic jest jeszcze sporo czasu, ale na razie musimy przeciwstawić się niemocy i powołać, tak ważną dla nas wszystkich Jednostkę Pomocniczą Rady Miasta która:
-pośredniczy pomiędzy mieszkańcami dzielnicy, a Radą Miasta,
-realizuje zadania zlecone przez miasto,
-organizuje lokalne wydarzenia,
-wspiera działania na rzecz porządku publicznego z Policją i Strażą Miejską,
-składa propozycje do budżetu miasta,
-wnioskuje w sprawach remontów, inwestycji na terenie Bogucic,
-wnioskuje w sprawie polepszenia komunikacji miejskiej w Bogucicach,
-dzięki Radzie Bogucic będą miały swoje przedstawicielstwo we władzach Katowic.
Jednostka Pomocnicza Rady Miasta działa nieodpłatnie bez wynagrodzenia pieniężnego.

Podpisy pod utworzenie Jednostki Pomocniczej zbierane będę w dniach 12 i 13 maja 2012 po każdej mszy świętej oraz na terenie dzielnicy – PROSIMY ZABRAĆ DOWODY OSOBISTE i powiadomić znajomych oraz sąsiadów.

Jeżeli chcesz nam pomóc to prosimy o kontakt: stowarzyszenie@bogucice.org.pl

Akcję wspiera portal Bogucice.info – www.bogucice.info

Bogucice – kierunek przyszłość

Luty 25th, 2011 | Posted by admin in Stowarzyszenie | Wydarzenia - (Komentowanie nie jest możliwe)

7 marca o godzinie 18:00 w Miejskim Domu Kultury Bogucice (ul. Markiefki 44a), odbędzie się spotkanie założycielskie stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość”.

Wszystkie osoby chętne do działania serdecznie zapraszamy, podobnie jak osoby chcące się dowiedzieć czegoś o planach stowarzyszenia.

Fragment ze statutu stowarzyszenia:

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:
a. aktywizowanie mieszkańców miasta Katowic, w szczególności dzielnicy Bogucice,
b. budowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców dzielnicy,
c. reprezentowanie mieszkańców tej dzielnicy w rozmowach z organami samorządu terytorialnego, wojewódzkiej administracji i innymi organizacjami,
d. rozwój kulturalny, społeczny i ekonomiczny Bogucic,
e. ochrona, dokumentacja i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego oraz naturalnego.

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych,
b. organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów,
c. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
d. inicjowanie rozmów mieszkańców dzielnicy z Urzędem Miasta Katowice,
e. rozwój świadomości historycznej,
f. wspieranie inicjatyw mieszkańców,
g. ułatwianie kontaktu z innymi organizacjami.

Cały statut do pobrania, pdf, 100kb.

Wszelkie uwagi co do statutu, oraz pomysły czym stowarzyszenie może się zajmować prosimy przesyłać na adres stowarzyszenie@bogucice.org.pl lub w komentarzach do tego wpisu.

Plan kolędy

Listopad 12th, 2010 | Posted by admin in Bez kategorii - (Komentowanie nie jest możliwe)
Plan kolędy 2010/2011

6 listopada 2010 – sobota
1. ul. Na Obrzeżu 1, 1a, 1b – Sojka Kamil, Krysiak Kornel (ks. Piotr)
2. ul. Na Obrzeżu 3, 3a – Gieroń Kacper, Grzywacz Jakub (ks. Adam)
3. ul. Na Obrzeżu 3b, 3c – Wyszogrodzki Mateusz, Paszko Patryk (ks. Czarek)
4. ul. Blachnickiego 2 – Kozłowski Piotr, Wróbel Sebastian (ks. Marcin)
5. ul. Blachnickiego 2a – Kaszowski Franek, Sternal Janusz (ks. Jakub D.)

7 listopada – niedziela
1. ul. Blachnickiego 4 – Szymik Ryszard, Stanecki Łukasz (ks. Marcin)
2. ul. Blachnickiego 4a – Szymura Franciszek, Szymura Bogdan (ks. Szymon)
3. ul. Hoppego 1 – Matera Piotr, Pawluczuk Radosław (ks. Adam)
4. ul. Hoppego 1a – Góra Dawid, Reimann Adam (ks. Jakub D.)
5. ul. Hoppego 4 – Gieroń Kacper, Kozłowski Piotr (ks. Czarek)

13 listopada 2010 – sobota
1. ul. Hoppego 4a – Gieroń Kacper, Grzywacz Jakub (ks. Marcin)
2. ul. Hoppego 3a – Wróbel Sebastian, Paszko Patryk (ks. Jakub K.)
3. ul. Hoppego 3 – Matera Piotr, Muller Oskar (ks. Czarek)

14 listopada – niedziela
1. ul. Modrzewiowa 1, 3, 5 – Gieroń Kacper, Grzywacz Jakub (ks. Jakub D.)
2. ul. Modrzewiowa 7, 7a, 7b – Kozłowski Piotr, Wyszogrodzki Mateusz (ks. Czarek)
3. ul. Modrzewiowa 9, 11, 13, 15 – Szymura Franciszek, Szymura Bogdan (ks. Szymon)
4. ul. Modrzewiowa 17, 19, 21,23 – Krysiak Kornel, Gawlik Krzysztof (ks. Jakub K.)

20 listopada – sobota
1. ul. Modrzewiowa 25, 27, 29 – Franek Kaszowski, Franek Szymura
2. ul. Modrzewiowa 24 – Lesiak Łukasz, Sojka Kamil
3. ul. Modrzewiowa 24 a – Perzanowski Kamil, Sobolewski Grzegorz
4. ul. Modrzewiowa 24 b – Wróbel Sebastian, Grzywacz Jakub
5. ul. Modrzewiowa 24 c – Kozłowski Piotr, Wyszogrodzki Mateusz

21 listopada – niedziela
1.ul. Modrzewiowa 30 b – Góra Dawid, Sobolewski Grzegorz
2. ul. Modrzewiowa 30 c – Szymura Bogdan, Szymura Franciszek
3. ul. Modrzewiowa 32 – Kozłowski Piotr, Gieroń Kacper

27 listopada – sobota
1. ul. Modrzewiowa 34 – Potocki Łukasz, Nowak Sebastian
2. ul. Modrzewiowa 36 – Kozłowski Piotr, Szymura Franek
3. ul. Modrzewiowa 38 – Perzanowski kamil, Sobolewski Grzegorz
4. ul. Wiązowa 7a-d – Lesiak Łukasz, Sojka Kamil
5. ul. Wiązowa 7 e-h – Krysiak Kornel, Adam Reimann

28 listopada – niedziela
1. ul. Brzozowa 3 – 13 – Szymura Franciszek, Góra Dawid
2. ul. Brzozowa 15 – 21, Morowa 20 – Krysiak Kornel, Górski Bartek
3. ul. Wajdy 1 i Wajdy 2 (od dołu do środka) – Kołodziejski Bartek, Gawlik Krzysztof
4. ul. Wajdy 2 (od góry do środka) – Perzanowski Kamil, Sobolewski Grzegorz
5. ul. Wajdy 5 i 11 – Paszko Patryk, Pawluczuk Radosław

3 grudnia – piątek
1. ul. Wajdy 4 (od dołu do środka) – Krysiak Kornel, Will Eryk
2. ul. Wajdy 4 (od góry do środka) – Lesiak Łukasz, Grzywacz Jakub
3. ul. Wajdy 8 i 14 – Reimann Krzysztof, Sobolewski Grzegorz

4 grudnia – sobota
1. ul. Wajdy 6 (od dołu do środka) – Szymura Franciszek, Szymura Bogdan
2. ul. Wajdy 6 (od góry do środka) – Paszko Patryk, Staroń Piotr
3. ul. Wajdy 10 i Wajdy 12 – Perzanowski Kamil, Sobolewski Grzegorz
4. ul. Wajdy 7 i 9 – Kozłowski Piotr, Gawlik Krzysztof

5 grudnia – niedziela
1. ul. Wajdy 15 – Kozłowski Piotr, Wyszogrodzki Mateusz
2. ul. Wajdy 16 – Lesiak Łukasz, Nowak Sebastian
3. ul Wajdy 17 – Sobolewski Grzegorz, Szymura Franciszek
4. ul. Wajdy 18 (od dołu do środka) – Kołodziejski Bartosz, Staroń Piotr
5. ul. Wajdy 18 (od góry do środka) – Krysiak Kornel, Paszko Patryk

10 grudnia – piątek
1. ul. Wajdy 23 i 27 (numery od 1 do 10) – Kołodziejski Bartosz, Grzywacz Jakub
2. ul. Wajdy 25 i 27 (numery od 11 do 20) – Staroń Piotr, Sobolewski Grzegorz
3. ul. Katowicka 29, 29a, 31, 31a – Szymura Franciszek, Szymura Bogdan
4. ul. Katowicka 2-28 – Kaszowski Franciszek, Nadolny Michał

11 grudnia – sobota
1. ul. Katowicka 34, 36, 38 – Szymura Franciszek, Szymura Bogdan
2. ul. Katowicka 33, 33a, 35, 35a – Nowak Sebastian, Potocki Łukasz
3. ul. Katowicka 44, 44a, 46 – Sternal Janusz, Gulla Mateusz
4. ul. Katowicka 46a, 46b, 46c – Fiszer Adrian, Pawluczuk Radosław
5. ul. Katowicka 48, 48a, 48b – Kaszowski Franciszek, Reimann Krzysztof

12 grudnia – niedziela
1. ul. Katowicka 48c, 50, 50a – Szymura Franciszek, Szymura Bogdan
2. ul. Katowicka 13 – 21 – Kaszowski Franciszek, Gawlik Krzysztof
3. ul. Katowicka 3 – 5 – Szymik Ryszard, Reimann Adam
4. ul. Katowicka 7 – 11a – Górski Bartek, Lesiak Łukasz
5. ul. Górna (od nieparzystych) – Muller Oskar, Sobolewski Grzegorz

17 grudnia – piątek
1. ul. Kraszewskiego (od początku) – Fiszer Adrian, Kaszowski Franciszek
2. ul. Bończyka (od początku) – Szymura Franek, Sobolewski Grzegorz
3. ul. Mieroszewskiego (od początku) – Szymik Ryszard, Reimann Adam
4. ul. Ścigały 48 – 59a – Reimann Krzysztof, Krysiak Kornel

18 grudnia – sobota
1. ul. Ścigały 45 – 45c – Sternal Janusz, Wyszogrodzki Mateusz
2. ul. Ścigały 35a – 41a Paszko Patryk, Kozłowski Piotr
3. ul. Ścigały 35 – 41 Stanecki Łukasz, Gulla Mateusz
4. ul. Ścigały 47 – 47c – Staroń Piotr, Nadolny Michał
5. ul. Ścigały 27 – 33 – Gawlik Krzysztof, Kaszowski Franciszek
6. ul. Ścigały 40 – 46 – Muller Oskar,

19 grudnia – niedziela
1. ul. Ścigały 28 – 34
2. ul. Ścigały 27a – 33a – Kaszowski Franciszek
3. ul. Ścigały 24 (nr 41-50) 36 – 38
4. ul. Ścigały 24 (nr 1-40)
5. ul. Ścigały 8A

27 grudnia – poniedziałek
1. ul. Ścigały 2A-8
2. ul. Żogały 1, 2- 2 b, 5 – 5 b
3. ul. Żogały 4 – 10
4. ul. Nagórników 2 – 8
5. ul. Nadgórników 3, 7, 10, 11, 28 – 34

28 grudnia – wtorek
1. ul. Nadgórników 12 – 12 c
2. ul. Sztygarska 1, 3, 5, 2a
3. ul. Sztygarska 2
4. ul. Kowalska (od początku), Piotra
5. ul. Markiefki 78 – 96

29 grudnia – środa
1. ul. Markiefki 67 – 83
2. ul. Markiefki 56 – 66
3. ul. Markiefki 68 – 76
4. ul. Markiefki 53 – 65a, 65
5. ul. Markiefki 43 – 51

30 grudnia – czwartek
1. ul. Markiefki 46 – 54
2. ul. Markiefki 32 – 42
3. ul. Markiefki 33a, 37a
4. ul. Markiefki 33
5. ul. Markiefki 37 – 41

2 stycznia – niedziela
1. ul. Markiefki 42a, 42 b, 42c, 44
2. ul. Kopalniana 2, 2a, 2c, Ryszarda, Markiefki 29
3. ul. Kopalniana 4, 4a – 4e.
4. ul. Kopalniana 5, 5a, 5b
5. ul. Normy, Krakusa, Węglana, Koniarkowej
6. ul. Nowa, Grabonia, Kręta

3 stycznia – poniedziałek
1. ul. Wróblewskiego 31 a – 33 a, 43
2. ul. Wróblewskiego 37 – 41
3. ul. Wróblewskiego 17 – 31
4. ul. Wróblewskiego 32 – 40
5. ul. Wróblewskiego 7 a od dołu
6. ul. Wróblewskiego 7 b od dołu

4 stycznia – wtorek
1. ul. Wróblewskiego 2 – 30
2. ul. Wróblewskiego 3-15
3. ul. Kurpiowska 1
4. ul. Kurpiowska 3
5. ul. Kurpiowska 5

5 stycznia – środa
1. ul. Kurpiowska 7
2. ul. Kurpiowska 2
3. ul. Kurpiowska 4

6 stycznia – czwartek
Kolęda na probostwie

7 stycznia – piątek
1. ul. Kurpiowska 6
2. ul. Kurpiowska 8
3. ul. Kurpiowska 11
4. ul. Kurpiowska 13
5. ul. Lubuska 4, 6, 8

8 stycznia – sobota
1. ul. Lubuska 10,12,14
2. ul. Lubuska 7
3. ul. Lubuska 9
4. ul. Lubuska 11
5. ul. Lubuska 13

9 stycznia – niedziela
1. ul. Lubuska 15
2. ul. Lubuska 17
3. ul. Lubuska 19
4. ul. Lubuska 21
5. ul. Kujawska 1, 1 a, 1 b, 1 c
6. ul. Wiślana 2, 2a, 2b, 3, 3a

10 stycznia – poniedziałek
1. ul. Kujawska 3, 3a, 3b, 6b
2. ul. Kujawska 4, 4a, 6, 6a
3. ul. Wrocławska 7, 32, 34, 36
4. ul. Wrocławska 40, 42, 44
5. ul. Wrocławska 38, 46, 48

11 stycznia – wtorek
1. ul. Morawska, ul. Zakopiańska
2. ul. Sandomierska 5, 7, 9, 11
3. ul. Sandomierska 6, 8, 10, 10a
4. ul. Sandomierska 13, 15, 17, 19

12 stycznia – środa
1. ul. Sandomierska 21, 23, 25
2. ul. Sandomierska 12
3. ul. Sandomierska 14
4. ul. Łużycka 2, 2a, 4
5. ul. Karpacka 1, 3, 5, 7

13 stycznia – czwartek
1. ul. Karpacka 2, 4, 6, 8
2. ul. Karpacka 10, 12, 14
3. ul. Karpacka 9, 11, 13, 15
4. ul. Nowotarska (od początku) ul. Podhalańska 6
5. ul. Podhalańska 8
6. ul. Podhalańska 10

14 stycznia – piątek
1. ul. Podhalańska 12
2. ul. Podhalańska 14
3. ul. Podhalańska 16
4. ul. Podhalańska 18
5. ul. Podhalańska 20

15 stycznia – sobota
1. ul. Podhalańska 22
2. ul. Podhalańska 24
3. ul. Podhalańska 26
4. ul. Karoliny i ul. Leopolda
5. Kolęda dodatkowa
6. Kolęda dodatkowa

16 stycznia – niedziela
1. ul. Ludwika 46 – 48
2. ul. Ludwika 4- 44
3. ul. Ludwika 1-37
4. Kolęda dodatkowa
5. Kolęda dodatkowa
6. Kolęda dodatkowa

Plan kolędy 2010/2011

Plan kolędy 2010/2011

Tramwaj nie dla Bogucic

Listopad 12th, 2010 | Posted by admin in Z prasy - (Komentowanie nie jest możliwe)
Wybory samorządowe - 21 listopada

W 1997 roku do „Stadium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Katowice” została wpisana ważna inwestycja do zrealizowania, jest nią połączenie Bogucic linią tramwajową z Katowicami. Istniał nawet zarys trasy, którą miałby jechać w przyszłości tramwaj.

Przede wszystkim linia tramwajowa w takim kształcie pozwalała skomunikować tak bardzo potrzebujące inwestycji Bogucice i planowaną Strefę Kultury, osiedle Kukuczki, kilka szkół na Dąbrówce Małej, centrum handlowe „Dąbrówka”, galerię handlową „Rawa”, dając pasażerom możliwość dojazdu zarówno od strony centrum Katowic (a zatem i z Brynowa czy od strony Chorzowa) jak i Szopienic, które rewitalizacji potrzebują nie mniej niż wspomniane Bogucice.

Niestety inwestycja prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana. Jak donoszą media, obecny prezydent miasta Piotr Uszok wydał decyzję o zabudowania jednego z terenów gdzie miałaby biec linia tramwajowa.

Uzasadnienie takiej decyzji pokazuje jak skandalicznie źle funkcjonuje Urząd Miasta w Katowicach. Otóż prezydent Uszok na przekór i wbrew opinii Biura Rozwoju Regionu i Wydziału Planowania Przestrzennego uznał, konsultując się z Wydziałem Inwestycji, że linii tramwajowej w tym miejscu być nie może, a goniące terminy zmusiły go do wydania pozwolenia na budowę.

Wybory samorządowe - 21 listopada

Wybory samorządowe - 21 listopada

Na podstawie Katowice.NaszeMiasto.pl